PETR GINZ.CZ

Petrovy texty

Chava Pressburger: Deník mého bratra

Kritické vydání dvou Petrových deníků, které si psal od roku 1941 do roku 1942. Texty jsou doplněny poznámkami od jeho sestry a několika dalšími Petrovými texty, které vytvořil později v Terezíně. Knížka je i výtvarně velmi hezká. Vydalo nakladatelství Trigon, lze ji objednat na www.kosmas.cz.

 

Petr Ginz: Návštěva z Pravěku

Posmrtné vydání prvního Petrova dokončeného románu. Jde o parafrázi verneovek, ve které jde o střetnutí hrdinů domnělou prehistorickou nestvůrou. Na pozadí příběhu lze vysledovat inspiraci aktuální situací v Protektorátě, kterou tehdy třináctiletý Petr každodenně prožíval. Vázané vydání je doplněno celou řadou barevných Petrových kreseb. Vydalo Nakladatelství Franze Kafky, knihu lze objednat na www.kosmas.cz

 

Vedem – časopis z terezínského ghetta

Mnoho Petrových textů najdete přímo v časopise Vedem, který jeho šéfredaktor vedl během dvou let svého nedobrovolného pobytu v Terezíně. Skeny originálů časopisů najdete na www.vedem-terezin.cz. Celou řadu přepsaných textů najdete i na našich stránkách v sekce Galerie.

 

Knihy o Petrovi a jeho kamarádech

 

Princ se žlutou hvězdou

život a podivuhodná putování Petra Ginze

… z Prahy přes Terezín a Birkenau do Vesmíru a dál.

Kniha přibližuje život a tvorbu nadaného pražského chlapce, který byl jako židovský míšenec v roce 1942 internován v terezínském ghettu. Zde mj. organizoval vydávání tajného časopisu Vedem a v necelých 17ti letech byl zavražděn v plynové komoře Birkenau. Ve známost vešel, když jeho kresbu vzal na palubu raketoplánu Columbia první izraelský kosmonaut.

Kniha přibližuje Petrovu rodinu, dětství, život v protektorátní Praze i aktivity v Terezíně. Podrobně se věnuje organizaci výchovy chlapců na domově 1 v terezínském ghettu, vč. vývoje dětské samosprávy, každodenním reáliím života v ghettu i tragickému konci Petrova života. Velká část knihy popisuje vznik a význam ilegálně vydáveného časopisu Vedem, jehož byl Petr šéfredaktorem.

Čtivé vyprávění je doplněno velkým množstvím autentických Petrových textů i několika desítkami obrazových materiálů. Značná část je publikována prostřednictvím této knihy poprvé. Na vzniku knihy se významnou měrou podílela Petrova sestra Chava Pressburger.

 

 

Je mojí vlastí hradba ghett? (Marie Rút Křížková, Jiří Kurt Kotouč, Zdeněk Ornest)

Dnes již kultovní kniha o Vedem, klukovské samosprávě v Terezíně i o Petrovi. Sama knížka měla pohnutý osud a jakkoli její texty vznikaly před čtyřiceti lety, neztratila nic na své přitažlivosti a čtivosti. Kromě textů z časopisu Vedem, popisu historického kontextu a rozsáhlých rozhovorů s pamětníky zde najdete kapitolu o Petru Ginzovi. Knihu vydalo nakladatelství Aventinum a vyšla i v anglické a německé verzi. Lze ji objednat na www.shop.aventinum.cz

 

 

Hanin kufřík

Světoznámá kniha o pátrání japonských dětí po osudy Hanky Brady především o osudech této dívky z Moravy. Její bratr Jirka žil v Terezíně na domově jedna a byl Petrův kamarád, proto v knize najdeme i mnoho zajímavých zmínek k našemu tématu. Je výjimečná i svým pedagogickým rozměrem. Publikaci vydalo nakladatelství Portál a lze ji objednat na www.obchod.portal.cz

 

 

Hanuš Hachenburg: Hned vedle bílá barva mráčků

Petrův kamarád a spolupracovník Hanuš napsal pro Vedem kolem třiceti básní. V rámci školního projektu ho ve spolupráci s nakladatelstvím Baobab připravili k vydání studenti Přírodní školy. Druhé česko – anglické vydání z roku 2013 je opatřeno předmluvou Madeleine Albright, Jiřího Bradyho a historickým doslovem Tomana Broda. Lze ji zakoupit na www.neoluxor.cz

 

 

Transport za věčnost

Petr, Honza, Matouš a Jakub jsou spolužáci ze stejné holešovické školy. Jejich kamarádství i osobní statečnost má ale brzy prověřit houstnoucí temnota světové války. Kniha je rozdělena do tří dílů. V prvním se čtenář seznámí s životem mládeže na počátku protektorátu. Honza, z jehož pohledu je celý příběh vyprávěn, je docela normální kluk, avšak potom, co je jeho otec zatčen gestapem, je nucen převzít v rodině mužskou roli a starat se o svoji mladší sestru. V druhém díle je popisován další průběh kamarádství mezi hochy, které nově nastolený režim postupně rozděluje – vnitřně i navenek. Vycházejí v platnost protižidovská opatření, začínají transporty. Třetí díl je nejtemnější a naplno se zde projeví zlo tehdejší doby – najdou kamarádi světlo, odvahu a věrnost sobě navzájem i sami sobě i uprostřed terezínského ghetta? Dobrodružný příběh odehrávající se v protektorátní Praze a terezínském ghettu se snaží nejen přiblížit osudy několika chlapců na pozadí dobových událostí, ale míří i k hlubším otázkám po původu zla a základního určení lidské existence.

 

 

Terezínské ghetto – tajemný vlak do neznáma.

Dobrodružný příběh z cyklu knih Kouzelný atlas vypráví o dívce, která se ocitne v Terezíně v roce 1944. Setkává se s Petrem, Jirkou a dalšími kamarády. Vydalo nakladatelství Grada a objednat si ji můžete na www.neoluxor.cz