PETR GINZ.CZ

O NÁS

 

Kde vás najdeme?

Všechny novinky se nejdříve dozvíte na našem Facebooku Vedem 2010. Pokud nás chcete kontaktovat, použijte email info@terezinskastafeta.cz. Ucelené projekty a delší zprávy najdete na našem webu www.terezinskastafeta.cz

 

Kdo je autorem knihy?

František Tichý (nar. 1969), od svých šestnácti let pracuje s dětmi a mládeží – nejprve jako vedoucí oddílu a letních táborů, později jako učitel a ředitel alternativního gymnázia Přírodní škola, které s přáteli v roce 1993 založil a kde působí dodnes.

Vznik a dobrodružné začátky této netradiční školy popsal v knize Přírodní škola – cesta jako cíl. Jeho literární tvorba se obrací především k mladým lidem – ať je to samizdat Život Dominikův spojující prvky fantasy s dokumentární sondou do života školní mládeže nebo novela Transport za věčnost, která formou příběhu několika kamarádů přibližuje čtenáři život dětí v protektorátní Praze a terezínském ghettu. Od roku 2009 se v rámci školního projektu Terezínská štafeta věnuje studiu a oživení odkazu chlapců a dívek internovaných za války v Terezíně i jejich vychovatelů. Editorsky se podílel především na vydání sbírky básní čtrnáctiletého Hanuše Hachenburga Hned vedle bílá barva mráčků (druhé – anglicko-české vydání obdrželo první místo v soutěži o nejkrásnější knihu roku 2013) nebo zpracování pozůstalosti po odbojáři a zakladateli rozhlasových rozcviček Josefu Janu Kratochvílovi Dopisy z dáli. Shromažďování materiálů o Petru Ginzovi a přípravě knihy Princ se žlutou hvězdou se věnoval za podpory celé řady dalších lidí několik let.

 

Kdo za knihou stojí?

Jsme okruh bývalých i současných žáků, učitelů a dalších kamarádů shromážděných kolem Gymnázia Přírodní škola. Snažíme se kromě učení všech předmětů, jak je to na každém jiném gymplu, společně podnikat věci, které nás baví a mají i smysl. Patří k nim i projekt Terezínská štafeta, ve kterém jsme se rozhodli trochu připomenout památku kluků a holek, kteří byli za války zavření v Terezíně. Díky tomu jsme se mohli nejen seznámit, ale i spřátelit s několika pamětníky, kteří tam tehdy byli také, ale měli to štěstí, že přežili. K nim patří i sestra Petra Ginze Chava Pressburger a jeho kamarád Jiří Brady. Více najdete na www.prirodniskola.cz a www.terezinskastafeta.cz.

 

Jak dlouho vznikala?

 Vlastní text jsem začal psát v červenci 2012. Tomu ale předcházely dva roky shromažďování informací z Petrova života i života jeho vrstevníků, pátrání v archivech i rozhovory s pamětníky. Takže celkově to byly skoro čtyři roky.

Na shromažďování materiálů ke knize se podílelo mnoho přátel. Sazbu a obálku, včetně celkového grafického řešení knihy vytvořil devatenáctiletý Filip, shodou okolností ten, který hrál Petra Ginze ve videoklipu o Vedem a pořadu České televize „Chlapec a hvězdy“.

 

Co vás vedlo k jejímu napsání?

 To se dá těžko popsat. Petr mi byl od prvního „seznámení“ osobně velmi blízký. Čím víc jsem se o něm dozvídal, tím víc jsem cítil, že jeho příběh i to, co vytvořil, by se mělo předat dalším lidem – zvláště těm mladým. Zpočátku mě ani nenapadlo, že bych o něm mohl napsat biografii. Jeho postavu a texty jsem obsadil do románové novely „Transport za věčnost“, která se odehrává v protektorátní Praze a Terezíně. Pak se ale vynořilo tolik dalších pozoruhodných detailů z jeho života a jeho sestra Eva nám poslala tolik zajímavých textů a obrázků, že se nedalo čekat. Ale asi rozhodující bylo odkrytí duchovní dimenze Petrova života a hledání. Ale to se těžko popisuje. Ale snad se mi to alespoň trochu podařilo v knížce vyjádřit.

 

Jaký je význam obálky?

Jde o parafrázi Petrovy kresby nazývané „Měsíční krajina“ – pohled na Zemi z měsíčního povrchu. Na Měsíci pak najdeme kromě Petrových bosých šlépějí i vlaječku se znakem terezínské Republiky Škid. Ta ukazuje nejen na rozšíření povědomí o časopise Vedem a Petrovi po letu raketoplánu Columbia, ale především přesah Petrova života a díla. Opět doufám, že to pozornému čtenáři knihy neunikne.