PETR GINZ.CZ

TOULKY PO STOPÁCH - PRAHA

Rádi bychom vás provedli po místech, kterými Petr ve svém životě procházel. Najdete zde krátká videa i fotky a určitě budeme materiály postupně rozšiřovat. A budeme rádi, pokud máte k těmto místům vztah, když nám svoje fotky nebo další postřehy také pošlete na adresu info@petrginz.cz

 

 

 

Stárkova ulice v Praze Těšnově – Petrův rodný dům

Petrova cesta do školy

Židovská obecná škola

Bývalé Denisovo nádraží

Nábřeží, cíl častých procházek rodiny Ginzů

Místo již zaniklého slepého ramena, místa klukovských her

Pohled na místo shromaždiště transportů

Nádraží Bubny - odjezd do Terezína

 

PRAHA

TEREZÍN

OSVETIM